OM KÄTTINGSMEDJAN

Nystart
Hösten 2020 tog Magnus Holmén över som ägare av Kättingsmedjan. Vi fortsätter traditionen av att hålla lokalerna öppna och levande genom uthyrning. Målsättningen är att denna anrika och stämningsfulla lokal ska fortsätta vara tillgänglig och skapa ett rikt kulturliv på orten.

Vår ambition är att nu hålla igång Kättingsmedjan för verksamhet året runt, sommar som vinter. Vi ämnar även att utveckla och bredda programmet för scen, konst och kultur.

Historia
Dagens Kättingsmedja uppfördes år 1852 då den gamla byggnaden av trä hade brunnit ner. Vid den tiden hade smidet i Furudals Bruk nått sin högsta aktivitetsnivå och förfining, efter att ha varit igång i omkring 150 år. Som namnet än idag säger så fungerade smedjan främst för tillverkning av ankarkätting till fartyg.

Användandet av byggnaden som smedja upphörde omkring 1884, då järnbruket lades ner. Därefter var lokalerna bl.a. spannmålsmagasin och lastbilsgarage. På 1990-talet renoverades byggnaden till slut till vad den är idag. Sedan dess drivs den vidare för publika evenemang som bröllop, fest, dans, konserter, teater och möten.

Om Furudals Bruk
Furudals Bruk är en mycket välbevarad, drygt 300 år gammal bruksmiljö med slående vackra byggnader och natur. Idag lever smideskonsten på bygden genom smed Matts Fällman. I övrigt nyttjas bruket idag i huvudsak för turism, naturupplevelser och festligheter. Ett flertal boenden förmedlas under årets alla årstider, med plats för 80-100 gäster. Här finns också en väl utnyttjad golfbana med tillhörande restaurang, samt hela tre etablerade museer. En i högsta grad levande by, i hjärtat av dalarnas stora skogar. Läs gärna mer om Furudals Bruk här.

Vy över Furudals bruk med vatten och byggnader